Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

IV Ogólnopolski Bieg WOKÓŁ TWIERDZY ZAMOŚĆ. Już 2 maja spotykamy się w Świetlnej Stolicy Polski!

Lila Pietrusiewicz
LZS
Impreza zorganizowana w celu przypomnienia idei biegów wokół „Twierdzy Zamość”, promocji walorów Miasta Zamość i Zamojszczyzny, uczczenia obchodów Dnia Flagi oraz popularyzacji biegów przełajowych i biegania jako najbardziej dostepnej formy rekreacji. W IV OGÓLNOPOLSKIM BIEGU WOKÓŁ TWIERDZY ZAMOŚĆ mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, zrzeszeni i niezrzeszeni oraz pracownicy służb mundurowych i nauczyciele.

Trwają zapisy do udziału w IV Ogólnopolskim Biegu Wokól Twierdzy Zamość. Impreza będąc integralną częścią Zamojskiej Majówki i odbędzie się 2 maja br. Bieg zostanie przeprowadzony w różnych kategoriach i klasyfikacjach. W poszczególnych biegach mogą startować wszyscy chętni: dzieci i młodzież, dorośli, zrzeszeni i niezrzeszeni oraz pracownicy służb mundurowych oraz nauczyciele.

W Biegu Głównym wystartują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą do 25 kwietnia br. przez formularz dostępny na stronie internetowej: https://zapisy.inessport.pl. Opłata startowa – 20 zł. Organizatorzy w szczególnych przypadkach do Biegu Głównego będą przyjmować zgłoszenia w Biurze Zawodów do godziny 11 00. Opłata startowa w dniu zawodów – 40 zł.

Zgłoszenia do udziału w biegach dla dzieci i młodzieży z podaniem ilości startujących zawodników należy dostarczyć do 28 kwietnia br. do KS „Agros” Zamość, tel./fax. 84 638 66 79. Zgłoszenie imienne na listach zbiorowych podpisanych przez Dyrektora Szkoły organizatorzy proszą dostarczyć do biura biegów dla dzieci (namiot przy mecie biegów) do godziny 10.00. Każdy zawodnik uczestniczący w biegach musi posiadać kartę startową – jej wzór oraz pozostałe informacje o BIEGU dostępne są w regulaminie.

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU WOKÓŁ TWIERDZY ZAMOŚĆ, który odbędzie się w Zamościu 2 maja 2017 roku pod Honorowym Patronatem:
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Sławomira Zawiślaka
Wojewody Lubelskiego - Przemysława Czarnka
Marszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego
Prezydenta Miasta Zamość - Andrzeja Wnuka

I. CEL IMPREZY:
- Popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Zamość i
powiatu zamojskiego oraz popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji;
- Przypomnienie idei biegów wokół „Twierdzy Zamość”;
- Promocja walorów Miasta Zamość i Zamojszczyzny;
- Uczczenie obchodów Dnia Flagi;
- Uczczenie święta Konstytucji 3 Maja;

II. ORGANIZATOR:
Głównym organizatorem Biegu jest Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Zamościu przy współpracy:
- Urzędu Miasta Zamość
- KS „Agros” Zamość
- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu
- Zamojskiego Domu Kultury
- Okręgowego Kolegium Sędziów LA w Zamościu
- UKS Azymut Siedliska Gmina Zamość
- I LO w Zamościu
- Sponsorów IV Biegu

III. TERMIN I MIEJSCE:
Ogólnopolski Bieg Wokół „Twierdzy Zamość” odbędzie się w dniu 2 maja 2017 r. (wtorek)
w Zamościu. Uroczyste otwarcie nastąpi o godzinie 11.00 na Rynku Wielkim w Zamościu.

-Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się uliczkami zamojskiego Rynku Wielkiego i
rozpoczną się o godzinie 11.15.
-Bieg Główny oraz dla służb mundurowych i nauczycieli rozpocznie się o godzinie 13.00.
-Start – Rynek Wielki w Zamościu,
-Meta – Rynek Wielki w Zamościu
-Trasa biegu - podłoże asfaltowe, betonowe i szutrowe - dystans 5 000 m
-Marsz z kijkami nordic walking dla kobiet i mężczyzn – start godz. 13.10 - dystans 5000

IV. UCZESTNICTWO:
- W biegach startować mogą wszyscy chętni: dzieci i młodzież, zrzeszeni i niezrzeszeni
oraz pracownicy służb mundurowych i nauczyciele.
- W Biegu Głównym startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat .
V. KATEGORIE I DYSTANSE:
11.15 - Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasa I- II - 300 m
11.20 - Chłopcy Szkoły Podstawowe klasa I-II - 300 m
11.25 - Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasa III - 300 m
11.30 - Chłopcy Szkoły Podstawowe klasa III - 300 m
11.35 - Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasa IV - 600 m
11.40 - Chłopcy Szkoły Podstawowe klasa IV - 600 m
11.45 - Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasa V-VI - 600 m
11.50 - Chłopcy Szkoły Podstawowe klasa V-VI - 600 m
12.20 - Dziewczęta Gimnazja klasa I - 800 m
12.25 - Chłopcy Gimnazja klasa I - 800 m
12.30 - Dziewczęta Gimnazja klasa II-III - 800 m
12.35 - Chłopcy Gimnazja klasa II-III - 800 m
13.00 - 5000 m Bieg Główny Kobiet i Mężczyzn
13.10 - 5000 m Marsz z kijkami Nordic Walking

VI. ZGŁOSZENIA:
Bieg Główny i Marsz z kijkami
1. Zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą do dnia 26 kwietnia 2017 roku przez
formularz dostępny na stronie internetowej zapisy.inessport.pl. Opłata startowa - 30 zł.
2. Organizatorzy w szczególnych przypadkach do Biegu Głównego będą przyjmować
zgłoszenia w Biurze Zawodów do godziny 11 00- Opłata startowa - 50 zł.
3. W Biegu Głównym zawodnicy i zawodniczki otrzymają numery startowe oraz pakiety
biegu.

Biegi dla dzieci i młodzieży
1. Zgłoszenia do udziału w biegach dla dzieci i młodzieży z podaniem ilości startujących zawodników należy dostarczyć do dnia 28 kwietnia 2017 r. do KS "Agros" Zamość, tel./fax. 84 638 66 79. Zgłoszenie imienne na listach zbiorowych podpisanych przez Dyrektora Szkoły prosimy dostarczyć do biura biegów dla dzieci (namiot przy mecie biegów) do godziny 10.00.
2. Każdy zawodnik uczestniczący w biegach musi posiadać kartę startową wg wzoru:
w/w Kartę Startową (wymiary 10cmx6cm) należy wypełniać drukowanymi literami.
Nazwisko i imię ...............................................................................................
Rocznik ............................................. Klasa .........................................
Szkoła, klub ………………………………………………............………..
.........................................................................................
Dystans ................................................

VII. ZASADY FINANSOWANIA:
- Koszty organizacyjne Biegu pokrywa Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu oraz współorganizatorzy;
- Koszt wpisowego do udziału w Biegu Głównym uzależniona jest od daty zgłoszenia i
wynosi 30 zł do 26.04.2017. Wpisowe należy uiścić na konto Organizatora lub przed biegiem
w Biurze Zawodów do godziny 11.00. Koszty wpisowego w dniu biegu 50 zł.
Konto: PEKAO S.A. 13 1240 2005 1111 0000 1764 7977.
VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE W BIEGU GŁÓWNYM:
- Klasyfikacja generalna kobiet
- Klasyfikacja generalna mężczyzn.
- Klasyfikacje wiekowa kobiet i mężczyzn (16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 lat i starsi)
- Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – służby mundurowe (policja, wojsko, straż graniczna,
służba więzienna, służba celna, straż pożarna)
- Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – nauczyciele
- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami nordic walking.
- Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami nordic walking (18-35 lat, 36-
45, 46 i starsi).

IX. NAGRODY:
- Za miejsca I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegu Głównego puchary, upominki, dyplomy oraz nagrody pieniężne.
- Za miejsca I w poszczególnych kategoriach wiekowych biegu mężczyzn i kobiet upominki oraz za miejsca I-III statuetki biegu i nagrody pieniężne.
- Za miejsca I-III w pozostałych klasyfikacjach Biegu Głównego (nauczycieli, służb mundurowych) nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne i statuetki biegu.
- Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej marszu z kijkami kobiet i mężczyzn puchary, upominki, dyplomy oraz nagrody pieniężne.
-Za miejsce I w poszczególnych kategoriach wiekowych marszu z kijkami kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne oraz za miejsca I-III upominki.
- W biegach dla dzieci i młodzieży za miejsca I-III medale, nagrody rzeczowe oraz statuetki
za I miejsca.
- Nagroda dla najstarszego zawodnika Biegu Głównego - kobiet i mężczyzn.
- Każdy uczestnik, który ukończy Bieg Główny i Marsz z kijkami otrzyma okolicznościowy
medal IV Biegu.
- Specjalna nagroda dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Miasta Zamość.

X. BIURO ZAWODÓW:
Biuro Biegu Głównego i marszu będzie czynne w dniu zawodów 2 maja 2017 roku od godz. 7.30 do godz. 16.00. Odbiór pakietów startowych z numerami i chipami od godz. 7.30 do godz. 12.30. Biuro będzie znajdować się w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (wejście od Rynku Solnego, 150 m od startu/mety).
W Biegu Głównym i Marszu będzie używany elektroniczny pomiar czasu.

XI. POMIAR CZASU:
- Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
- Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
- Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
- Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
- Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

XII. UWAGI KOŃCOWE
- Interpretacja w/w Regulaminu należy do Sędziego Głównego - Krzysztofa Pszenniaka: tel. 663741458 oraz
zastępcy Sędziego Głównego – Konrada Firka – 792 741 460.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone rzeczy zawodników.
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
- Obsadę sędziowską zabezpieczy Okręgowe Kolegium Sędziów LA w Zamościu.
- Dekoracja w biegach dla dzieci i młodzieży odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu biegów.
- Szatnie dla zawodników będą zabezpieczone w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (wejście od Rynku Solnego, 150 m od startu/mety).
- Impreza jest ubezpieczona.
- Zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 16 lat maja prawo startu tylko w Biegu Głównym.
- Uczestnicy biegu dla dzieci i młodzieży muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły lub Prezesa klubu.
- Trasa biegu - podłoże asfaltowe, szutrowe, betonowe.
- W Bieg Głównym oraz w marszu z kijkami zawodnicy otrzymują numery startowe wraz
z chipami zwrotnymi.
- W Biegu Głównym i Marszu zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Do wzięcia udziału w IV OGÓLNOPOLSKIM BIEGU WOKÓŁ TWIERDZY ZAMOŚĆ zapraszają ORGANIZATORZY

Zobacz: Bieg Wokół Twierdzy Zamość 2016

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na zamosc.naszemiasto.pl Nasze Miasto