IV Ogólnopolski Bieg WOKÓŁ TWIERDZY ZAMOŚĆ. Już 2 maja spotykamy się w Świetlnej Stolicy Polski!

Lila Pietrusiewicz
LZS
Impreza zorganizowana w celu przypomnienia idei biegów wokół „Twierdzy Zamość”, promocji walorów Miasta Zamość i Zamojszczyzny, uczczenia obchodów Dnia Flagi oraz popularyzacji biegów przełajowych i biegania jako najbardziej dostepnej formy rekreacji. W IV OGÓLNOPOLSKIM BIEGU WOKÓŁ TWIERDZY ZAMOŚĆ mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, zrzeszeni i niezrzeszeni oraz pracownicy służb mundurowych i nauczyciele.

Trwają zapisy do udziału w IV Ogólnopolskim Biegu Wokól Twierdzy Zamość. Impreza będąc integralną częścią Zamojskiej Majówki i odbędzie się 2 maja br. Bieg zostanie przeprowadzony w różnych kategoriach i klasyfikacjach. W poszczególnych biegach mogą startować wszyscy chętni: dzieci i młodzież, dorośli, zrzeszeni i niezrzeszeni oraz pracownicy służb mundurowych oraz nauczyciele.

W Biegu Głównym wystartują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą do 25 kwietnia br. przez formularz dostępny na stronie internetowej: https://zapisy.inessport.pl. Opłata startowa – 20 zł. Organizatorzy w szczególnych przypadkach do Biegu Głównego będą przyjmować zgłoszenia w Biurze Zawodów do godziny 11 00. Opłata startowa w dniu zawodów – 40 zł.

Zgłoszenia do udziału w biegach dla dzieci i młodzieży z podaniem ilości startujących zawodników należy dostarczyć do 28 kwietnia br. do KS „Agros” Zamość, tel./fax. 84 638 66 79. Zgłoszenie imienne na listach zbiorowych podpisanych przez Dyrektora Szkoły organizatorzy proszą dostarczyć do biura biegów dla dzieci (namiot przy mecie biegów) do godziny 10.00. Każdy zawodnik uczestniczący w biegach musi posiadać kartę startową – jej wzór oraz pozostałe informacje o BIEGU dostępne są w regulaminie.

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU WOKÓŁ TWIERDZY ZAMOŚĆ, który odbędzie się w Zamościu 2 maja 2017 roku pod Honorowym Patronatem:
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Sławomira Zawiślaka
Wojewody Lubelskiego - Przemysława Czarnka
Marszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego
Prezydenta Miasta Zamość - Andrzeja Wnuka

I. CEL IMPREZY:
- Popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Zamość i
powiatu zamojskiego oraz popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji;
- Przypomnienie idei biegów wokół „Twierdzy Zamość”;
- Promocja walorów Miasta Zamość i Zamojszczyzny;
- Uczczenie obchodów Dnia Flagi;
- Uczczenie święta Konstytucji 3 Maja;

II. ORGANIZATOR:
Głównym organizatorem Biegu jest Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Zamościu przy współpracy:
- Urzędu Miasta Zamość
- KS „Agros” Zamość
- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu
- Zamojskiego Domu Kultury
- Okręgowego Kolegium Sędziów LA w Zamościu
- UKS Azymut Siedliska Gmina Zamość
- I LO w Zamościu
- Sponsorów IV Biegu

III. TERMIN I MIEJSCE:
Ogólnopolski Bieg Wokół „Twierdzy Zamość” odbędzie się w dniu 2 maja 2017 r. (wtorek)
w Zamościu. Uroczyste otwarcie nastąpi o godzinie 11.00 na Rynku Wielkim w Zamościu.

-Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się uliczkami zamojskiego Rynku Wielkiego i
rozpoczną się o godzinie 11.15.
-Bieg Główny oraz dla służb mundurowych i nauczycieli rozpocznie się o godzinie 13.00.
-Start – Rynek Wielki w Zamościu,
-Meta – Rynek Wielki w Zamościu
-Trasa biegu - podłoże asfaltowe, betonowe i szutrowe - dystans 5 000 m
-Marsz z kijkami nordic walkingdla kobiet i mężczyzn – start godz. 13.10 - dystans 5000

IV. UCZESTNICTWO:
- W biegach startować mogą wszyscy chętni: dzieci i młodzież, zrzeszeni i niezrzeszeni
oraz pracownicy służb mundurowych i nauczyciele.
- W Biegu Głównym startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat .
V. KATEGORIE I DYSTANSE:
11.15 - Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasa I- II - 300 m
11.20 - Chłopcy Szkoły Podstawowe klasa I-II - 300 m
11.25 - Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasa III - 300 m
11.30 - Chłopcy Szkoły Podstawowe klasa III - 300 m
11.35 - Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasa IV - 600 m
11.40 - Chłopcy Szkoły Podstawowe klasa IV - 600 m
11.45 - Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasa V-VI - 600 m
11.50 - Chłopcy Szkoły Podstawowe klasa V-VI - 600 m
12.20 - Dziewczęta Gimnazja klasa I - 800 m
12.25 - Chłopcy Gimnazja klasa I - 800 m
12.30 - Dziewczęta Gimnazja klasa II-III - 800 m
12.35 - Chłopcy Gimnazja klasa II-III - 800 m
13.00 - 5000 m Bieg Główny Kobiet i Mężczyzn
13.10 - 5000 m Marsz z kijkami Nordic Walking

VI. ZGŁOSZENIA:
Bieg Główny i Marsz z kijkami
1. Zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą do dnia 26 kwietnia 2017 roku przez
formularz dostępny na stronie internetowej zapisy.inessport.pl. Opłata startowa - 30 zł.
2. Organizatorzy w szczególnych przypadkach do Biegu Głównego będą przyjmować
zgłoszenia w Biurze Zawodów do godziny 11 00- Opłata startowa - 50 zł.
3. W Biegu Głównym zawodnicy i zawodniczki otrzymają numery startowe oraz pakiety
biegu.

Biegi dla dzieci i młodzieży
1. Zgłoszenia do udziału w biegach dla dzieci i młodzieży z podaniem ilości startujących zawodników należy dostarczyć do dnia 28 kwietnia 2017 r. do KS "Agros" Zamość, tel./fax. 84 638 66 79. Zgłoszenie imienne na listach zbiorowych podpisanych przez Dyrektora Szkoły prosimy dostarczyć do biura biegów dla dzieci (namiot przy mecie biegów) do godziny 10.00.
2. Każdy zawodnik uczestniczący w biegach musi posiadać kartę startową wg wzoru:
w/w Kartę Startową (wymiary 10cmx6cm) należy wypełniać drukowanymi literami.
Nazwisko i imię ...............................................................................................
Rocznik ............................................. Klasa .........................................
Szkoła, klub ………………………………………………............………..
.........................................................................................
Dystans ................................................

VII. ZASADY FINANSOWANIA:
- Koszty organizacyjne Biegu pokrywa Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu oraz współorganizatorzy;
- Koszt wpisowego do udziału w Biegu Głównym uzależniona jest od daty zgłoszenia i
wynosi 30 zł do 26.04.2017. Wpisowe należy uiścić na konto Organizatora lub przed biegiem
w Biurze Zawodów do godziny 11.00. Koszty wpisowego w dniu biegu 50 zł.
Konto: PEKAO S.A. 13 1240 2005 1111 0000 1764 7977.
VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE W BIEGU GŁÓWNYM:
- Klasyfikacja generalna kobiet
- Klasyfikacja generalna mężczyzn.
- Klasyfikacje wiekowa kobiet i mężczyzn (16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 lat i starsi)
- Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – służby mundurowe (policja, wojsko, straż graniczna,
służba więzienna, służba celna, straż pożarna)
- Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – nauczyciele
- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami nordic walking.
- Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami nordic walking (18-35 lat, 36-
45, 46 i starsi).

IX. NAGRODY:
- Za miejsca I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegu Głównego puchary, upominki, dyplomy oraz nagrody pieniężne.
- Za miejsca I w poszczególnych kategoriach wiekowych biegu mężczyzn i kobiet upominki oraz za miejsca I-III statuetki biegu i nagrody pieniężne.
- Za miejsca I-III w pozostałych klasyfikacjach Biegu Głównego (nauczycieli, służb mundurowych) nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne i statuetki biegu.
- Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej marszu z kijkami kobiet i mężczyzn puchary, upominki, dyplomy oraz nagrody pieniężne.
-Za miejsce I w poszczególnych kategoriach wiekowych marszu z kijkami kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne oraz za miejsca I-III upominki.
- W biegach dla dzieci i młodzieży za miejsca I-III medale, nagrody rzeczowe oraz statuetki
za I miejsca.
- Nagroda dla najstarszego zawodnika Biegu Głównego - kobiet i mężczyzn.
- Każdy uczestnik, który ukończy Bieg Główny i Marsz z kijkami otrzyma okolicznościowy
medal IV Biegu.
- Specjalna nagroda dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Miasta Zamość.

X. BIURO ZAWODÓW:
Biuro Biegu Głównego i marszu będzie czynne w dniu zawodów 2 maja 2017 roku od godz. 7.30 do godz. 16.00. Odbiór pakietów startowych z numerami i chipami od godz. 7.30 do godz. 12.30. Biuro będzie znajdować się w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (wejście od Rynku Solnego, 150 m od startu/mety).
W Biegu Głównym i Marszu będzie używany elektroniczny pomiar czasu.

XI. POMIAR CZASU:
- Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
- Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
- Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
- Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
- Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

XII. UWAGI KOŃCOWE
- Interpretacja w/w Regulaminu należy do Sędziego Głównego - Krzysztofa Pszenniaka: tel. 663741458 oraz
zastępcy Sędziego Głównego – Konrada Firka – 792 741 460.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone rzeczy zawodników.
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
- Obsadę sędziowską zabezpieczy Okręgowe Kolegium Sędziów LA w Zamościu.
- Dekoracja w biegach dla dzieci i młodzieży odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu biegów.
- Szatnie dla zawodników będą zabezpieczone w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (wejście od Rynku Solnego, 150 m od startu/mety).
- Impreza jest ubezpieczona.
- Zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 16 lat maja prawo startu tylko w Biegu Głównym.
- Uczestnicy biegu dla dzieci i młodzieży muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły lub Prezesa klubu.
- Trasa biegu - podłoże asfaltowe, szutrowe, betonowe.
- W Bieg Głównym oraz w marszu z kijkami zawodnicy otrzymują numery startowe wraz
z chipami zwrotnymi.
- W Biegu Głównym i Marszu zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Do wzięcia udziału w IV OGÓLNOPOLSKIM BIEGU WOKÓŁ TWIERDZY ZAMOŚĆ zapraszają ORGANIZATORZY

Polskie jabłka najdroższe w Unii

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3