BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I W MIEŚCIE – NASZ WSPÓLNY PROGRAM

2015-04-29 09:42:46

W okresie od 12.05.2015 do 15.12.2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu realizowany będzie projekt ,, Bezpieczeństwo w szkole i w mieście – nasz wspólny program” w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań ,, Razem bezpieczniej” – obszar 4.2. Bezpieczeństwo w szkole.
Celem projektu jest ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkole oraz w bezpośrednim otoczeniu szkoły o minimum 10 % w stosunku do stanu z lat ubiegłych (2012-2014).
We współpracy z licznymi instytucjami, organami i organizacjami realizowane będą zajęcia edukacyjne, warsztaty, spotkania, treningi, pogadanki i prelekcje mające na celu edukację dla bezpieczeństwa oraz podniesienie świadomości społecznej z zakresie konieczności przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole.
Promowana będzie aktywność ruchowa oraz zdrowy styl życia. W tym celu w szkole powstanie siłownia wyposażona w sprzęt sportowy, który zapewni młodzieży zdrowy rozwój psychofizyczny. Ponadto odbywać się będą zajęcia rekreacyjno-sportowe z łyżwiarstwa, spotkania ze znanymi sportowcami.
Bezpośrednimi adresatami projektu będą: uczniowie ZSP Nr 1, uczniowie okolicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodzice, nauczyciele, niedydaktyczni pracownicy szkoły oraz mieszkańcy miasta.

Jesteś na profilu ekonomikzamosc - stronie mieszkańca miasta Zamość. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj