Aktywnie- zdrowo- bezpiecznie- I Zamojski Roller Cup

2016-10-03 12:17:01

Aktywnie –zdrowo – bezpiecznie w Ekonomiku - I Zamojski Roller Cup

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu już po raz kolejny przystępuje do realizacji wspólnego projektu Miasta Zamość i szkoły w zakresie promocji zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom, realizowanego w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
Głównym celem przedsięwzięcia: „ Aktywnie- Zdrowo -Bezpiecznie” jest:
- ochrona dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu oraz w bezpośrednim otoczeniu szkoły przed zjawiskami społecznie szkodliwymi, takimi jak: sięganie po alkohol, papierosy i dopalacze,
- zapobieganie zachowaniom i postawom kryminogennym i wiktymogennym,
- szeroko pojęta edukacja dla bezpieczeństwa.
Beneficjentami projektu będą uczniowie Ekonomika, ale także innych zamojskich szkół, rodzice i opiekunowie młodzieży oraz mieszkańcy miasta.
Działania projektowe realizowane przez ZSP NR1 i Urząd Miasta Zamość wspierają takie instytucje jak: Policja, Straż Miejska, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu, Centrum Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zamościu. Patronat medialny i promocję przedsięwzięcia w regionie zapewniają lokalne media.
Projekt „Aktywnie –Zdrowo – Bezpiecznie” rozpoczyna się 3 października 2016 roku cyklem wykładów i warsztatów prowadzonych przez specjalistów z instytucji partnerskich. W ramach tych spotkań zrealizowane będą zajęcia o następującej tematyce:
- „Mity i fakty o dopalaczach i marihuanie”,
- „Stop dopalaczom”,
- „Zapobieganie sięganiu młodzieży szkolnej po alkohol i ograniczenie palenia papierosów”,
- prelekcje dla młodzieży i rodziców na temat: „Przeciwdziałanie i eliminacja rozprowadzania narkotyków i dopalaczy w szkole”,
- blok edukacyjny z zakresu zapobiegania zachowaniom i postawom kryminogennym i wiktymogennym ,
- „Bezpieczne korzystanie z dróg” ,
- „Podstawy bezpiecznego przebywania dzieci i młodzieży w miejscach masowych zgromadzeń”.
Projekt zakłada również realizację warsztatów i prelekcji ukierunkowanych na umocnienie postaw asertywnych oraz kształtowanie postaw aktywnych społecznie.
Promocję aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia zapewnią zajęcia rekreacyjno – sportowe z jazdy na łyżworolkach prowadzone przez profesjonalnego instruktora. W ramach projektu zakupionych zostanie 70 par łyżworolek, kaski i ochraniacze.
Punktem kulminacyjnym będzie I Zamojski Roller Cup – bezpieczna i atrakcyjna impreza z udziałem wszystkich chętnych mieszkańców Zamościa.
Podsumowanie wszystkich działań odbędzie się na konferencji z udziałem partnerów projektu, zaproszonych gości, uczniów, rodziców i nauczycieli. Podczas konferencji nastąpi ogłoszenie wyników konkursu na plakat:„Aktywnie - Zdrowo – Bezpiecznie” i wręczenie nagród dla zwycięzców. Bardzo bogaty plan działań przewidzianych w ramach projektu został pozytywnie oceniony przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Zespół ds. Programu ,,Razem bezpieczniej” przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i otrzymał dofinansowanie w wysokości 49 260 zł.

Organizatorzy są przekonani, że realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia współpracy między szkołą a środowiskiem lokalnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a Zamojski Roller Cup na trwałe zapisze się w kalendarzu imprez miejskich.

Jesteś na profilu ekonomikzamosc - stronie mieszkańca miasta Zamość. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj