Jaka jest kondycja służby zdrowia w Polsce jak i z jakimi bolączkami się zmaga - wszyscy wiedzą i narzekają na zbyt małe środki. - Intensywnie pracujemy nad tym, by usystematyzować chaos do tej pory funkcjonujący, a głównym elementem jest wprowadzenie sieci szpitali i jednocześnie zwiększenie nakładów w zakładach, które chcemy opisać - powiedział Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz.

-Pomysł konferencji zorganizowanej przez Polską Federację Szpitali to doskonała możliwość do wysłuchania opinii zarówno ekspertów jak i uczestników systemu, dyrektorów szpitali oraz innych osób. Cieszę się, że mogłem tutaj coś powiedzieć a na pewno wysłuchać - podkreślił M. Tombarkiewicz.

V Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali odbyła się w czwartek 18 maja w Zamościu w Hotelu Artis (Sitaniec). Do udziału w konferencji zaproszono m.in. wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza, prezesa Polskiej Federacji Szpitali Jarosława Jarosław Fedorowskiego, prezesa NFZ Andrzeja Jacynę, Lilę Gniadek z Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli. W wydarzeniu uczestniczyli równieź parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele zamojskich instytucji i wydziałów UM w Zamościu oraz władze miasta.

- Zgodnie z priorytetami zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, należy dążyć
do zwiększenia finansowania działań z zakresu profilaktyki I, II i III rzędu - mówiła Agnieszka Kowalska- Głowiak Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. - Najwięcej wydatków przeznaczonych zostało na leczenie szpitalne (średnio około 40% rocznie), refundację leków, wyrobów medycznych itp. (średnio około 11%) oraz POZ (średnio około 10%). Celem działania jest poprawa wskaźników chorobowości szpitalnej, jakości opieki zdrowotnej, systemu wsparcia w chorobie i leczeniu pacjenta poprzez wdrażanie standardów i wskaźników
w obszarze profilaktyki I, II i III rzędu, skierowanej do pacjentów, ich rodzin oraz personelu szpitali - wskazywała.

Jak wynika z treści opracowania "Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla województwa lubelskiego"
utrzymanie jakości kompleksowego leczenia jest warunkowane systematyczną modernizacją oraz
doposażeniem/wymianą istniejącej infrastruktury. Część podmiotów leczniczych w województwie
lubelskim zlokalizowanych jest w przestarzałych budynkach, o niefunkcjonalnym układzie i posiada
wyeksploatowaną i przestarzałą aparaturę medyczną, co ma wpływ na działania diagnostyczne
i terapeutyczne, powodując tym samym gorsze wyniki leczenia pacjentów i wydłużanie czasu
hospitalizacji. Modernizacja istniejących podmiotów leczniczych oraz zakup nowoczesnej aparatury
przyczyni się do uzyskania lepszego efektu zdrowotnego i ekonomicznego, jak również do
zapewnienia mieszkańcom województwa poprawy standardów leczenia i warunków udzielania
świadczeń.

Zobacz jakie tematy były omawiane podczas zamojskiej konferencji.

Szczegółowy program.

9.00-9.15 Słowo wstępne. Powitanie gości - Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali; Mariusz Paszko Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.
9.15-9.35 Aktualności Polskiej Federacji Szpitali - Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali.
9.35-9.55 Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych a sieć szpitali w województwie lubelskim - Karol Tarkowski Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
9.55-10.15 Jak łączyć siły aby wejść do sieci - konsorcjum czy podwykonawstwo? Szanse i zagrożenia na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Anna Banaszewska Ekspert Polskiej Federacji Szpitali.
10.15-10.35 Regionalne priorytety polityki zdrowotnej województwa lubelskiego - Agnieszka Kowalska- Głowiak Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
10.35-10.55 Polityka zarządu województwa lubelskiego w ochronie zdrowia a środki strukturalne - Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.


11.20-11.40 Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta - odpowiedź na ryzyko obniżenia jakości świadczeń w związku z uchwaleniem ustawy o "sieci szpitali" - Piotr Warczyński b. Wiceminister Zdrowia
11.40-12.00 Perspektywy doskonalenia jakości dla sektora medycznego w Polsce - Kamil Kosowski Supra Brokers S.A.
12.00-12.20 Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie wewnętrznego systemu monitorowania jakości w podmiotach leczniczych - Piotr Welenc Dyrektor Rozwoju Wolters Kluwer S.A.
12.20-12.40 Wystąpienie Wiceministra Zdrowia Marka Tombarkiewicza.

13.40-14.30 Panel dyskusyjny pt. "Reformy systemu ochrony zdrowia 2017 - wyzwania" prowadzący: Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali. uczestnicy panelu: Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Andrzej Jacyna Prezes NFZ, Agnieszka Kowalska-Głowiak Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Paweł Pikula Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, Jarosław Sachajko Poseł RP, Karol Tarkowski Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Marek Tombarkiewicz Wiceminister Zdrowia, Piotr Warczyński b. Wiceminister Zdrowia, Andrzej Wnuk Prezydent Miasta Zamość, Sławomir Zawiślak Poseł RP.
14.30-14.50 Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne w świetle kontroli NIK - Lila Gniadek Departament Zdrowia Najwyższa Izba Kontroli.

14.50-15.10 Outsourcing - fakty i mity - Dariusz Zowczak Wiceprezes Zarządu Diagnostyka Sp. z o.o.
15.10-15.30 e-Usługi jako klucz do pozyskiwania środków unijnych - Krzysztof Nyczaj z zespołem Wydawnictwo Wiedza i Zdrowie.
15.30-15.50 Praktyczne aspekty finansowania inwestycji medycznych - Anna Nawrocka MEDFinance S.A.
15.50-16.00 Zakończenie i podsumowanie konferencji - Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali
16.00 Losowanie nagrody niespodzianki Business Mixer

Więcej info wkrótce.

Zdrowie

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!