Ogród Zoologiczny im. Stefana Millera w Zamościu zaprasza wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym na kartkę wielkanocną ze zwierzęciem z zamojskiego zoo.

Jak informuje zamojskie zoo, kartki świąteczne o formacie max.A4, wykonane dowolną techniką i zawierające wybrany motyw/element z zamojskiego zoo oraz formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Działu Dydaktycznego ZOO w terminie do 07.04.2017.

Najpiękniejsze, zwycięskie prace będą wykorzystane do złożenia życzeń wielkanocnych dla innych europejskich zoo.

Regulamin konkursu plastycznego „Wielkanocna kartka ze zwierzęciem z zamojskiego zoo”

Organizator: Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu

Współorganizator: Fundacja dla Zwierząt TECTUM
Sklep Plastyczno-Papierniczy Art Creative

Cel konkursu:
Kształtowanie postawy poszanowania przyrody i zainteresowanie dzieci bioróżnorodnością otaczającego świata.
Uwrażliwianie dzieci na wartości estetyczne, rozwijanie uzdolnień plastycznych, rozwijanie umiejętności dostrzegania i dokumentowania obserwowanych zjawisk.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci.
Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.
Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.
Promocja szczególnie uzdolnionych autorów.
Poszerzenie i utrwalenie wiadomości o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych.

Uczestnicy: Uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych.

Warunki konkursu:
Technika dowolna – np.; malarstwo, rysunek, grafika. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń jeśli chodzi o technikę wykonania prac.
Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Format pracy: maksymalnie A4;
Prace powinny być wykonywane indywidualnie.
Praca plastyczna powinna być zgodna z tematem konkursu. Kartka powinna mieć cechy widokówki świątecznej i posiadać dowolny element pochodzący z zamojskiego zoo.
Praca powinna mieć dołączony formularz zgłoszeniowy.

Kategorie:
I - przedszkola,
II - uczniowie klas 1-3,
III - uczniowie klas 4-6,

Nagrody:
Przewidziano nagrody indywidualne w każdej kategorii

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Praca i formularz zgłoszeniowy muszą być dostarczone do zoo w terminie do 07.04.2017. Powinny być umieszczone w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki.
Prace należy wysłać na adres: Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu ul. Szczebrzeska 12, 22 – 400 Zamość Dział Dydaktyczny z dopiskiem - konkurs plastyczny „Wielkanocna kartka”.

Podsumowanie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.zoo.zamosc.eu .
Zwycięzcy o terminie odbioru dyplomów i nagród zostaną poinformowani na stronie zoo

Uwagi końcowe:
Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystywane przez ZOO do celów promujących działalność dydaktyczną ogrodu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące i ich opiekunów zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.zoo.zamosc.pl/dat/attach/1990_formularz.jpg

Konkursy

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!