Dzień Służby Celnej: wojewódzkie obchody w Zamościu. ZDJĘCIA

73 funkcjonariuszy celnych odebrało awanse i medale podczas wojewódzkich obchodów Dnia Służby Celnej w Zamościu. Uroczystości odbyły się w piątek na Rynku Wielkim. Zobaczcie zdjęcia i najciekawsze statystyki oraz wydarzenia z pracy celników w 2015 roku.

Wśród odznaczonych znalazł się też Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, który odebrał srebrną odznakę „ZASŁUŻONY DLA SŁUŻBY CELNEJ”.

Obchody były również okazją do uroczystego ślubowania nowych funkcjonariuszy Służby Celnej. W jej szeregi weszło 49 osób.

Z pracy celnika...


Alkohol, papierosy i bursztyn

Od stycznia do końca sierpnia 2015 r. funkcjonariusze Izby Celnej w Białej Podlaskiej zatrzymali ponad 3,7 mln paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o wartości rynkowej 45 mln zł. W tym samym czasie do magazynów urzędów celnych trafiło 13,6 tys. litrów alkoholu nierzadko niewiadomego pochodzenia, zatrzymywanego przez Służbę Celną głównie wewnątrz kraju (np. bazary, posesje) i potencjalnie szkodliwego dla ewentualnych konsumentów. Dla porównania - w całym 2014 r. funkcjonariusze Izby Celnej w Białej Podlaskiej skonfiskowali 8,1 mln paczek papierosów oraz 13,8 tys. litrów alkoholu.

Oprócz wspomnianych wyżej ilości papierosów i alkoholu w 2015 r. funkcjonariusze Służby Celnej skonfiskowali m.in.:
1. ponad 15,4 tys. towarów podrabianych (z wyłączeniem wyrobów tytoniowych). W tej kategorii dominowały: odzież, obuwie i dodatki do odzieży (5 tys. szt.), akcesoria kosmetyczne (4,2 tys. szt.), elementy i akcesoria do urządzeń elektronicznych (2,5 tys. szt.), środki ochrony roślin (1,5 tys. szt.) oraz podrabiane palety (1,4 tys. szt.);
2. 580 kg bursztynu (znacząca tendencja wzrostowa: w 2013 r. zatrzymano 75 kg tej kopaliny, w 2014 r. – 170 kg). Bursztyn zatrzymywany jest wyłącznie na przejściach granicznych z Ukrainą;
3. lekarstwa, sterydy i suplementy diety, narkotyki, broń;
4. okazy zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES), w tym: żywy pająk ptasznik, żywa papuga żako, skóra wilka szarego;
5. odpady i złom.
Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że w okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. Izba Celna w Białej Podlaskiej zniszczyła też m.in.:
1. blisko 7 mln paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o wartości rynkowej ponad 80 mln zł,
2. ponad 860 kg tytoniu,
3. 8,3 tys. litrów alkoholu,
4. blisko 2 tony zbiorników paliwa, butli na gaz, tłumików wykorzystywanych do przemytu papierosów.
Wśród wcześniej zajętych towarów sprzedanych w br. przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej dominował bursztyn. Bialska Izba Celna sprzedała blisko 60 kg tej kopaliny za kwotę blisko 330 tys. zł.

Mandaty i sprawy karne skarbowe
W związku z popełnionymi przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi dotyczącymi m.in. przemytu, nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi na terenie kraju oraz nielegalnego hazardu do końca sierpnia 2015 r. łączna liczba wszczętych spraw karnych skarbowych i wystawionych mandatów wyniosła blisko 26 tys. To oznacza, że każdego dnia funkcjonariusze celni stwierdzali średnio ponad 100 przypadków łamania prawa.

Turystyka zakupowa

Wśród naszych wschodnich sąsiadów niesłabnącą popularnością cieszą się wyjazdy zakupowe do Polski. W okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. funkcjonariusze celni z województwa lubelskiego zarejestrowali ponad 1,1 mln dokumentów Zwrot VAT dla podróżnych dla towarów o wartości ponad 1,18 mld zł. Oznacza to blisko 25-procentowy wzrost liczby zarejestrowanych dokumentów oraz ponad 12-procentowy wzrost wartości towarów wywiezionych przez podróżnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływ na ten wzrost miało przede wszystkim rosnące zainteresowanie zakupami w Polsce podróżnych z Ukrainy.

Dla porównania w całym 2014 r. wartość towarów kupionych przez podróżnych w Polsce i wywiezionych przez lubelskie przejścia graniczne wyniosła około 1,7 mld zł, a celnicy z województwa lubelskiego zarejestrowali 1,5 mln dokumentów Tax Free upoważniających do zwrotu zapłaconego w Polsce podatku VAT.

Ruch graniczny

W okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. granicę w województwie lubelskim przekroczyło ponad 8,4 mln osób. Celnicy odprawili też ponad 2,8 mln pojazdów osobowych, blisko 528 tys. ciężarówek i ponad 53,5 tys. autokarów. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrost nastąpił jedynie w odniesieniu do samochodów osobowych (wzrost o 4 proc.). Ruch ciężarówek zmalał ogółem o 18 proc., a autokarów o 1,7 proc.
Spadki w ruchu towarowym należy wiązać z niestabilną sytuacją na Ukrainie i kryzysem w relacjach Unia Europejska – Rosja.

Dochody
W pierwszym półroczu 2015 r. za pośrednictwem Izby Celnej w Białej Podlaskiej do budżetu państwa trafiło 1 mld 392,7 mln zł, w tym: 983,1 mln z tytułu podatku akcyzowego, 32,7 mln zł z tytułu cła, 357,5 mln zł z tytułu podatku VAT w imporcie, 8,5 mln zł z podatku od gier i 10,9 mln zł z tytułu innych dochodów.

Wybrane „wpadki” podczas kontroli funkcjonariuszy Izby Celnej w Białej Podlaskiej w 2015 r.:
Styczeń 2015 - Ogromnego pająka z rodziny ptaszników znaleźli w bagażu 18-letniego obywatela Ukrainy celnicy z przejścia granicznego w Dorohusku. Okazało się, że pająk należy do gatunku Brachypelma smithi z rodziny ptaszników i podlega ochronie gatunkowej na mocy przepisów Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), a jego przewóz przez granicę wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń.

Styczeń 2015 - Przemyt ponad 54 kg bardzo rzadkiego pierwiastka o nazwie gal udaremnili funkcjonariusze Służby Celnej z przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Gal nie ma znaczenia biologicznego, nie wykazuje też właściwości toksycznych. Wykorzystywany jest m.in. w przemyśle elektronicznym do produkcji półprzewodników i tranzystorów, do produkcji termometrów oraz jako katalizator w produkcji wodoru z wody.

Luty 2015 - Chronioną papugę z gatunku żako zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej z polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Podróżny przewożący papugę nie miał odpowiednich zezwoleń na przewóz ptaka przez granicę. Zatrzymana przez funkcjonariuszy papuga trafiła do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu.

Luty 2015 - Skórzana „markowa” torebka za… 4 zł? Odzież z logo światowego producenta, ale z „literówką” w nazwie firmy? Ponad 13 tys. sztuk podrabianej odzieży, akcesoriów modowych i elektroniki zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej z Dorohuska. Towar z Panamy miał trafić na Ukrainę. To największy przemyt podróbek udaremniony na lubelskim odcinku granicy Unii Europejskiej w tym roku.

Marzec 2015 - Ponad pół tysiąca sztuk podrabianych akcesoriów modowych zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Towar przewoziła w rzeczach osobistych 63-letnia obywatelka Ukrainy. Gdyby wyroby były oryginalne kosztowałyby na wolnym rynku ponad pół miliona złotych.

Marzec 2015 - Blisko 30 kg kamieni bursztynu znaleźli funkcjonariusze Służby Celnej z przejść granicznych w Dorohusku i Hrebennem. Jantar ukryty był w butelkach z piwem oraz kole zapasowym samochodu.
Maj 2015 - Kilka tysięcy tabletek i ampułek z zawartością środków o działaniu anabolicznym zatrzymali celnicy na przejściu granicznym w Zosinie. Wartość ujawnionego towaru to prawie 45 tys. zł.

Czerwiec 2015 - Przemyt 112,5 tys. paczek papierosów o wartości blisko półtora miliona złotych udaremnili funkcjonariusze Służby Celnej na terenie kolejowego terminala przeładunkowego w Małaszewiczach na granicy polsko-białoruskiej. To największa jednorazowa przesyłka papierosów przejęta w tym roku na terenie województwa lubelskiego i jedna z większych na terenie Polski.

Czerwiec 2015 - Celnicy z przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku udaremnili przemyt heroiny. Narkotyk w formie roztworu przewożony był w pięciu butelkach po alkoholu, których łączna waga brutto wynosiła 7,2 kg. Owinięte tkaniną butelki z heroiną ukryte były w podłodze pojazdu. Kilogram czystego narkotyku w formie stałej wart jest na czarnym rynku w Polsce ok. 200 tys. złotych.

Lipiec 2015 - Aż 189 kg bursztynu zajęli funkcjonariusze Służby Celnej na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Bursztyn ukryty był w przekonstruowanej części bagażowej ciężarówki, w workach z napisem… cukier. To największa od przeszło 10 lat jednorazowa przesyłka jantaru zatrzymana na wschodniej granicy. Rynkowa wartość bursztynu może wynosić nawet pół miliona złotych.

Co poza tym?
1. W 2015 r. Służba Celna kontynuowała akcję rozpoczętą w grudniu 2014 r. - kampanię przestrzegającą przed nieodpowiedzialnym udziałem w grach hazardowych. Zjawisko zwiększającej się liczby przypadków uzależnień od hazardu, a zwłaszcza gier na automatach i on-line, porównywane jest przez specjalistów do najcięższych uzależnień od narkotyków i z tego powodu często nazywane jest "kokainą hazardu". Jednym z elementów tej ogólnopolskiej akcji informacyjnej były spotkania z pedagogami pracującymi na co dzień z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną.
2. Izba Celna w Białej Podlaskiej, podobnie jak trzy pozostałe izby celne na wschodniej granicy Unii Europejskiej (w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim) weszła w końcowy etap realizacji projektu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) pt. "Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego (KIK/03)”. Projekt zakładał pomoc szkoleniową oraz zakup pojazdów i sprzętu do kontroli. Szacowany całkowity koszt projektu wynosi 3.350.300 CHF, z czego 85% finansuje strona szwajcarska. W ramach pomocy Izba Celna w Białej Podlaskiej wzbogaciła się już m.in. o 21 specjalistycznych samochodów służbowych, 4 wideoendoskopy. Ponadto funkcjonariusze uczestniczyli w licznych szkoleniach specjalistycznych m.in. z interpretacji obrazów RTG, taktyk interwencyjnych, negocjacji i języka angielskiego.
3. 1 lipca Służba Celna oraz Straż Graniczna uruchomiły nową usługę, która pozwala podróżnemu przygotować się do wszelkich formalności, wymaganych przy odprawie celnej i granicznej. To interaktywne narzędzie, dostępne jest na portalu www.granica.gov.pl. Wybierając zakładkę "Jak przekroczyć granicę" podróżny zapoznaje się z wirtualnym przewodnikiem, który przeprowadza go przez wybrane przejście graniczne, wskazując informacje i dokumenty niezbędne do odprawy granicznej oraz celnej. Przewodnik dedykowany jest podróżnym przekraczającym granicę samochodem osobowym, autokarem lub pieszo.

opr. JN

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Więcej na temat:

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3